Prócz montażu podstawowej oczyszczalni ścieków, w naszej ofercie jest szereg dodatków, takich jak:

-studzienka rozdzielająca

-nadbudowy na osadnik

-nadbudowy na studzienkę rozdzielającą

-dmuchawa