Jak wybrać miejsce pod przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jak wybrać miejsce pod przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przepisy prawa polskiego wskazują, w jakiej odległości od różnych obiektów powinna być budowana oczyszczalnia ścieków. Jeśli planujesz wybudować oczyszczalnię, warto zwrócić uwagę na plan zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Odpowiednia decyzja pozwoli na rozpoczęcie montażu.

Podczas wyboru miejsca na przyszłą oczyszczalnię ścieków, trzeba uwzględnić minimalne odległości od:

-studni (co najmniej 15m)

-granicy działki i drogi (minimum 2m)

-rur z gazem i wodą (przynajmniej 1,5m)

-kabli elektrycznych (nie mniej niż 0,8m)

-kabli telekomunikacyjnych (minimum 1m).

Sam system rozsączający ścieki powinien być zlokalizowany co najmniej 30 m od studni wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Należy też wziąć pod uwagę odległości od działek sąsiednich.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być zlokalizowana w ten sposób, żeby system rozsączający był w odległości co najmniej 1000 metrów od kąpielisk oraz plaż publicznych. Ponadto nie można odprowadzać ścieków do jezior, wód stojących oraz wód podziemnych.

Architektura roślinna a oczyszczalnia ścieków

Przy projektowaniu architektury roślinnej, warto wziąć po uwagę odległości jakie trzeba zachować, jeśli chcemy posadzić rośliny z rozbudowanym systemem korzeniowym. Drzewa i duże krzewy zasadź co najmniej 3 metry od przydomowej oczyszczalni ścieków. System korzenny może uszkodzić zbiorniki, geowłókninę chroniącą drenaż oraz zablokować wnętrze rur, skutecznie blokując odprowadzanie ścieków. Dodatkowo system korzenny, w przypadku awarii systemu, utrudni prace ziemne.

Pamiętaj też o tym, żeby oczyszczalni ścieków nie planować w niecce terenu, gdzie spływają okoliczne wody opadowe lub roztopowe. W takim przypadku może dojść do przesilenia hydraulicznego i do powstania cofki do rur oraz do przelania ścieków ze zbiornika.

I na koniec, należy także przewidzieć konieczność okresowego dojazdu wozu asenizacyjnego w celu opróżnienia zbiornika.