Warunki glebowe przy domu nie zawsze sprzyjają odpowiedniemu chłonięciu wody lub ścieków. Rozwiązaniem na to może być montaż komór rozsączających, np. tuneli Grafa.

Komory rozsączające Graf powstały z myślą o terenach nieskanalizowanych. System rozsączania składa się z jednego lub więcej tuneli oraz dwóch dekli. Tunele mogą być układane w jednej lub w kilku nitkach na jednym poziomie. Dzięki niskiej wadze pojedynczego elementu (11 kg) transport oraz montaż tuneli są bardzo proste. Tunele wytrzymują obciążenie ruchem kołowym, co pozwala na zagospodarowanie terenu znajdującego się nad nimi.

Do 12 000 litrów objętości na jednej palecie

Tunele rozsączające GRAF zostały zaprojektowane tak, by można je łatwo układać jeden na drugim. Możliwość przetransportowania do 40 tuneli na jednej palecie, pozwala znacząco obniżyć koszty transportu i przechowywania.

Obciążenie ruchem kołowym

Komory wytrzymują obciążenie do 100 kN/m2, dzięki czemu możliwości zagospodarowania terenu znajdującego się nad nimi są bardzo szerokie.

Łatwa instalacja

Tunele GRAF przeznaczone są do rozsączania w gruncie wody deszczowej oraz oczyszczonych ścieków pochodzących z przydomowych oczyszczalni. System rozsączający złożony jest zazwyczaj z kilku tuneli i układany jest w gruncie w jednej lub kilku równoległych liniach na tym samym poziomie. Powierzchnia nad tunelami Graf może być dowolnie zagospodarowana, ponieważ są wytrzymałe na obciążenia wywołane ruchem kołowym samochodów osobowych oraz ciężarowych – max. obciążenie 7,5 t/m2.