Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 4, przeznaczenie – do 4 osób. Przepustowość 0,6 m3/dobę.

 • oczyszczalnia wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE jako monolityczny zbiornik, w związku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz znak CE
 • jest zgodna z norma PN-EN 12566-3+A2:2013
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ SMART:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR.753501267/1/2016;2431/15/Z00NP; LK01-1123-14-Z00NK
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe
 • produkt POLSKI

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ SMART można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej
 • cieku wodnego
 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ SMART zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego

 

Tabela poboru prądu w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART:
Typ Wydajność Ilość osób Typ i moc dmuchawy
M-BOŚ SMART 4 0,6 m3/d do 4 * Membranowa SECOH JDK-60

* przyjęto przy 150 l dobowego zużycia wody na jednego mieszkańca

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART *
Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina
ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
M-BOŚ SMART 4       94 % 93 % 94 % 89 %      90 %        90 %

* badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (raport z badań nr. 753501267/1/2016;2431/15/Z00NP; LK01-1123-14-Z00NK)

Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 4 SCH, przeznaczenie – do 4 osób. Przepustowość 0,6 m3/dobę.

 • oczyszczalnia wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE jako monolityczny zbiornik, w związku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz znak CE
 • jest zgodna z norma PN-EN 12566-3+A2:2013
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ SMART SCH:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów 
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR. 753501267/1/2016; 2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe
 • produkt POLSKI

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ SMART SCH można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej
 • do szczelnego zbiornika
 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ SMART SCH zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego
Tabela poboru prądu w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART SCH
Typ Wydajność Ilość osób Typ i moc dmuchawy
 M-BOŚ SMART 4 SCH  do 0,6 m3/d  do 4 * Membranowa SECOH JDK-60

* przyjęto przy 150 l dobowego zużycia wody na jednego mieszkańca

 

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART SCH*
Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina
ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
M-BOŚ SMART 4 SCH        94 %         93 %         94 %         89 %         90 %          90 %

* badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (raport z badań nr. 753501267/1/2016; 2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK)

Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 6, przeznaczenie dla 6 osób. Przepustowość 0,6 – 0,9 m3/dobę.

 • oczyszczalnia wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, jako monolityczny zbiornik, w związku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz znak CE
 • jest zgodna z norma PN-EN 12566-3+A2:2013
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ SMART:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR. 753501267/1/2016; 2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem, dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe
 • produkt POLSKI

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ SMART można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej, do szczelnego zbiornika
 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ SMART zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego

 

Tabela poboru prądu w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART
Typ Wydajność Ilość osób Typ i moc dmuchawy
 M-BOŚ SMART 6  0,6 – 0,9 m3/d  do 6* Membranowa SECOH JDK-80

* przyjęto przy 150 l dobowego zużycia na jednego mieszkańca

 

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART*
Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina
ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
M-BOŚ SMART 6      94 %      93 %         94 %          89 %        90 %          90 %

* badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (raport z badań nr. 753501267/1/2016; 2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK)

Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 6 SCH, przeznaczenie dla 4-6 osób. Przepustowość 0,6- 0,9 m3/dobę.

 • posiada znak CE
 • jest zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
 • oczyszczalnia wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, jako monolityczny zbiornik, w zwiazku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ SMART SCH:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR. 753501267/1/2016; 2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe
 • produkt POLSKI

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ SMART SCH można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej
 • do szczelnego zbiornika
 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ SMART SCH zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego
Tabela poboru prądu w oczyszczalniach M-BOŚ SMART SCH
Typ Wydajność Ilość osób Typ i moc dmuchawy
M-BOŚ SMART 6 SCH  0,6 – 0,9 m3/d  4-6* Membranowa SECOH JDK-80

* przyjęto przy 150 l dobowego zużycia wody na jednego mieszkańca

 

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART SCH *
Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina
ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
M-BOŚ SMART 6 SCH      94 %        93 %          94 %         89 %       90 %           90 %

* badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (raport z badań nr. 753501267/1/2016; 2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK)

Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 8, przeznaczenie dla 6-8 osób. Przepustowość 1,2 m3/dobę.

 • posiada znak CE
 • jest zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
 • wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, jako monolityczny zbiornik, w związku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ SMART:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów 
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR.735501267/1/2016;2431/15/Z00NP, LK01-1123-14-Z00NK
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe
 • produkt POLSKI

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ SMART można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej
 • szczelnego zbiornika
 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ SMART zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego
Tabela poboru prądu w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART 
Typ Wydajność Ilość osób Typ i moc dmuchawy
M-BOŚ SMART 8  1,2 m3/d 6-8 * Membranowa SECOH JDK-80

* przyjęto przy 150 l dobowego zużycia na jednego mieszkańca

 

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART*
Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina
ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
M-BOŚ SMART 8      94 %        93 %           94 %           89 %         90 %           90 %

* badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (raport z badań nr. 735501267/1/2016;2431/15/Z00NP, LK01-1123-14-Z00NK)

Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 8 SCH, przeznaczenie dla 6-8  osób. Przepustowość do 1,2  m3/dobę.

 • posiada znak CE
 • jest zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013
 • oczyszczalnia wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, jako monolityczny zbiornik, w zwiazku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ SMART SCH:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR.753501267/1/2016;2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe
 • produkt POLSKI

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ SMART SCH można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej
 • szczelnego zbiornika
 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ SMART SCH zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego
Tabela poboru prądu w oczyszczalniach M-BOŚ SMART SCH
Typ Wydajność Ilość osób Typ i moc dmuchawy
M-BOŚ SMART 8 SCH 1,2 m3/d  6-8* Membranowa SECOH JDK-80

* przyjęto przy 150 l dobowego zużycia wody na jednego mieszkańca

 

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART SCH *
Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina
ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
M-BOŚ SMART 8 SCH         94 %         93 %        94 %        89 %       90 %           90 %

* badania oczyszczalni w laboratorium notyfikowanym wykazały znacznie lepsze efekty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię (raport z badań nr. 753501267/1/2016;2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK)

Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 12, przeznaczenie do 12 osób. Przepustowość do 1,8 /dobę.

 • oczyszczalnia wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE jako monolityczny zbiornik, w związku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz znak CE
 • jest zgodna z norma  PN-EN 12566-3+A2:2013
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR. 753501267/1/2016;2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem, dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe
 • produkt POLSKI

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej czy szczelnego zbiornika
 • można odzyskiwać ja do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego
Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ*
Typ BZT 5 ChZT Zawiesina
ogólna
Azot ogólny N-NH4 Fosfor ogólny
 M-BOŚ

12 SMART

      94 %       93 %        94 %          89 %         90 %           90 %

*WEDŁUG DANYCH Z RAPORTU BADAŃ NR. 753501267/1/2016;2431/15/Z00NP; LK01-1123/14/Z00NK

Oczyszczalnia biologiczna M-BOŚ SMART 12, przeznaczenie do 12 osób. Przepustowość do 1,8 /dobę w zestawie ze studnią chłonną.

 • oczyszczalnia wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości HDPE jako monolityczny zbiornik, w związku z czym nie ma ryzyka rozszczelnienia czy przecieków
 • posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz znak CE
 • jest zgodna z norma PN-EN 12566-3+A2:2013
 • wysoka redukcja zanieczyszczeń (poniżej tabele z raportu badań z
  notyfikowanego przez Komisję Europejską laboratorium)

Oczyszczalnie biologiczne M-BOŚ SMART:

 • wykonane są w 100 % z czystego polietylenu bez domieszek przemiałów, produkt POLSKI
 • posiadają specjalną żebrowaną wzmocnioną konstrukcję, która zapobiega przed zgniataniem i wypychaniem
 • dzięki swym kompaktowym wymiarom nadają się na każdą działkę
 • oczyszczalnia M-BOŚ zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania potwierdzoną badaniem w notyfikowanym przez Komisję Europejską niezależnym laboratorium, raport z badań NR. 753500481/2011
 • oczyszczalnia posiada 10 lat gwarancji na bioreaktor
 • system napowietrzania i sterowania umieszczony w specjalnej skrzynce na zewnątrz ponad gruntem dzięki czemu nie ma ryzyka zalania przez wody opadowe i gruntowe

Wodę z oczyszczalni M-BOŚ SMART można odprowadzić do:

 • rowu lub cieku wodnego
 • pakietów rozsączających
 • tuneli rozsączających
 • drenażu
 • studni chłonnej
 • szczelnego zbiornika
 • można ją odzyskiwać do celów gospodarczych

W oczyszczalniach M-BOŚ SMART zachodzą następujące procesy:

 • sedymentacji
 • areacji
 • denitryfikacji
 • nitryfikacji
 • defosfatacji
 • filtracji
 • recyrkulacji osadu czynnego
Uśredniona wartość badanych ścieków po oczyszczeniu na wylocie oczyszczalni biologicznej M-BOŚ SMART*
Typ BZT 5
mg/l
ChZT
mg/l
Zawiesina
ogólna
mg/l
Azot ogólny
mg/l
N-NH4
mg/l
Fosfor ogólny
mg/l
M-BOŚ 12 SMART 11,9± 1,2 53,2± 3,9 18,6 ± 2,7 6,8 ± 0,9 3,4± 0,5 0,30 ± 0,4

*WEDŁUG DANYCH Z RAPORTU BADAŃ NR. 753500481/2011

 

Uśredniona redukcja zanieczyszczeń w oczyszczalniach biologicznych M-BOŚ SMART*
Typ BZT 5
% redukcji
ChZT
% redukcji
Zawiesina
ogólna
% redukcji
Azot ogólny
% redukcji
N-NH4
% redukcji
Fosfor ogólny
% redukcji
M-BOŚ SMART 12 97,2 ± 0,4 96,1 ± 0,5 97,8 ± 1,7 91,2 ± 0,9 93,9 ± 0,7 97,3 ± 0,4

* WEDŁUG DANYCH Z RAPORTU BADAŃ NR. 753500481/2011